05.09.2022 Heinolan Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen myynti, Terveyskeskus ja Palvelukeskus Hopeasilta

Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen myynti, Terveyskeskus ja Palvelukeskus Hopeasilta

Heinolan Kaupunginvaltuuston kokous 05.09.2022.

Tänään kokouksessa oli pitkä lista. Päätimme isoista, ja vähän pienemmistä asioista, vaikka toki kaikki tärkeitä.

Itselleni isoimpana asiana oli Heinolan kaupungin omaisuuden myynti. Heinolan kaupunki järjestikin tästä valtuutetuille hyvän infon minkä lisäksi kävimme huolellista keskustelua asiasta omassa ryhmässämme ennen kokousta.

Ilmassa hieman leijui erilaisia ajatuksia siitä, mitkä ovat vastuumme, jos hyvinvointialue päättääkin lakiin kirjatun kolmenvuoden jakson jälkeen olla vuokraamatta kiinteistö sen omistajalta, eli nyt meiltä kiinteistöä ostamassa olevalta taholta.

Asiasta oli keskusteltu ja oli melko selvää, että mm. kokouksessa esitetyssä palautusedsityksessä olleelle 10 vuoden vastuulle ei ollut oikeasti mitään perusteita. Heinola myy kiinteistöt , ja vuokrasopimuksen siitymisen jälkeen, ei Heinolalla ole muita vastuita kiinteistöistä.

Halusin kuitenkin selvittää tämän myös kokouksessa ja näin voin nukkua yöni rauhassa.

Lopulta siis teimme päätöksen edetä myynnissä.

Tässä kysymykseni:

Muita aiheita oli erilaiset kouluruokaan liittyvät asiat. Tärkeitä asioita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulee näissä asioissa luottaa virkahenkilöihin ja ammattitaitoiseen henkilöstöön, jotka ovat tämän puolen asiantuntijoita.

Seija Kasurinen tekikin ryhmästä hyvän muutosedotuksen minkä ideana on ottaa nuoret entistä enemmän mukaan suunnitteluun, mutta päätökset mielestäni kuuluvat lopulta aikuisille ja luotan täysin näiden kokeneiden ammattilaisten päätöksentekokykyyn.

Koko nauhoite kokouksesta on katsottavissa osoitteesta.