Arvot ja työt

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut kovalla työllä mistä voimme kiittää vanhempaa väestöä. Suomi on turvallinen maa missä meillä on kaikilla hyvä kasvaa.

Väestörakenteesta johtuen, taloudellinen huoltosuhde kuitenkin menee armottoman väärään suuntaan. Tämä tulee kiristämään taloutta kun työllisten määrä edelleen laskee , ja vastaavasti kustannukset mm. sotepuolella väistämättä kasvavat.

Nyt tällä hallituskaudella tehty Sote-päätös on oikea ratkaisu, koska muulla tavalla tarkasteltuna olisi yhtälö ollut kestämätön. Sotekulujen nousu on ollut erittäin voimasta.

Sotesta tuli hyvin poliittinen keskustelu, käytännössä kuitenkin, paketti on hyvin pitkälti samantyyppinen (>90%) kun aikaisempien hallituspuolueiden esittämät paketit. Meillä on oikeus odottaa parempaa palvelutasoa ja alhaisempia kustannuksia. Se on meille luvattu.

Tulevissa aluevaaleissa on tärkeää varmistaa riittävä äänestysaktiivisuus. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto mikä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Vapaus tarkoittaa myös vastuuta. On tärkeää, että yhteiskunnassa vapauksien ja etujen lisäksi myös noudatetaan yhteiskunnan sääntöjä. Oman haasteensa tähän on tuonut suuret pakolaismäärät kun samaan aikaan kotouttamisessa ei ole onnistuttu ja poliisien lukumäärää on supistettu. Tämä kehitys on käännettävä. Turvallisuus ei ole alue missä voimme tehdä kompromisseja ja siksi olenkin nostanut sen yhtenä keihäänkärki teemana.

Samaan aikaan on selvää, että ilman työperäistä maahanmuuttoa , emme saa taloudellista huoltosuhdetta käännettyä. Eli olemme jatkuvassa muutoksesa mikä on hallittavissa kun se tehdään järkevästi yhdessä.

Loppuun lainaus Niinistön puheesta Tiistaina 27. tammikuuta 2015

”Demokraattinen ja moniarvoinen yhteiskunta perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, suvaitsevuuteen ja ihmisten väliseen tasa-arvoon. Suomi toimii näin ja näitä periaatteita Suomi myös edistää kansainvälisen yhteisön jäsenenä.”