Heinolassa tehtävät siltakadun muutokset ja ratkaisun perustelut 04.06.2022

Toimin luottamustoimissa teknisessä lautakunnassa. Meidän päättäjien tulee tukea Heinolan kehittymistä ja elinvoimaa. Tästä syystä äänestin hankkeen puolesta.

Hanke on esittänyt kysymyksiä ja tässä kirjoituksessa pyrin avaamaan hankkeen taustoja. Hankkeesta on myös järjestetty aikaisemmin yleisiä kaikille avoimia tiedotustilaisuuksia ja suunnitelmat ovat olleet nähtävillä.

Nyt tehty katusuunnitelma on osa Heinolan kehittymistä:

  • Hanke parantaa Heinolan yleistä kaupunkikuvaa
  • Parantaa liikennejärjestelyjä niin että ne vastaavat nykyistä tarvetta (ei läpiajoliikennettä)
  • Kailastalon ja uuden lukion seurauksena nuorten liikkuminen alueella tulee lisääntymään. Nyt alueen liikenneturvallisuus paranee merkittävästi.
  • Reitti on esteetön
  • Alue on paremmin kaavoitettavissa mm. mahdollisille pienkerrostaloille

Liitteissä tarkemmat tiedot hankkeesta. Hankkeessa tehdään laajat muutokset liikennejärjestelmiin mikä on osa suurempaa investointiohjelmaa, eikä kyseessä ole suinkaan pelkästään öljymäen liittymän uusiminen.

Alla olevassa kuvassa olen ympyröinyt öljymäen liikenneympyrän. Tummennettu osuus kuvassa kuvaa nyt remontoitavaa aluetta.

Tässä muutoksessa Siltakatu myös muuttuu yksikaistaiseksi.

Lisätietoja hankkeesta:

Siltakadun kiertoliittymä:

Alla olevassa linkissä uusinta päivitettyä tietoa hankkeen kulusta:

Siltakadun remontti yleiskuva:

https://www.heinola.fi/wp-content/uploads/2021/12/001_KS_yleisk_Siltakatu.pdf

Heinolassa 04.06.2022

Juho Salonen

Heinolan kaupunginvaltuuston 2. varavaltuutettu 2021-2025

Heinolan teknisen lautakunnan jäsen 2021-2025

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnna jäsen 2021-2025

Heinolan työväenyhdistyksen johtokunnnan jäsen 2021-