Mielipide: Itä-Häme lehti 01.03.2022 / Kirkonkylän koulun runkorakenne

Heinola

Mielipide: Heinolan Kirkonkylän koulun runkorakenne tarkempaan tarkasteluun ennen päätöksiä

Juho Salonen

Tein teknisessä lautakunnassa palautusehdotuksen Kirkonkylän koulun runkomateriaalista. Palautusehdotus kuitenkin päätyi äänestykseen ja raukesi 4–4-tilanteessa.

Tämän jälkeen ryhmämme jäsen Taisto Lehmusvuori (sd.) teki myös esityksen, että runkomateriaalia koskeva kohta poistetaan esityslistasta. Tämäkin esitys raukesi äänestyksen jälkeen. Päätös runkomateriaalista haluttiin äänestyksen jälkeen tehdä, mielestäni puutteellisin tiedoin.

PALAUTUSEHDOTUKSESSANI esitin, että tarvitsemme selvityksen eri runkorakenteiden terveysvaikutuksista (sisäilma, päästöt huoneilmaan jne.). Nyt asiasta ei ollut mitään mainintaa asiakirjoissa.

Lisäksi tarvitsemme mielestäni tarkemmat kustannusarviot massiivi-CLT-, CLT-hybridi-, pre-cut- ja betoniversioiden välillä. Nyt oli tehty hyvin karkea arvio.

Lisäksi ehdotin alapohjarakenteen rakenneratkaisun muutosta, millä on selkeä vaikutus rakennusterveyteen ja riskien hallintaan.

ASIOITA TULLAAN esitykseni pohjalta nyt selvittämään, vaikkei asiaa palautettu, eli ilmeisesti selvityspyynnöt olivat tarpeellisia. Toivon, että aikataulu riittää ja kiinnitämme huomiota erityisesti päätöksen laatuun, emme päätöksenteon nopeuteen.

Nyt tarvitaan vahvaa osallistumista, kun päätöksillä on vielä vaikutusta.

Nyt tarvitaan vahvaa osallistumista, kun päätöksillä on vielä vaikutusta, vaikkei se välttämättä toisikaan poliittisia irtopisteitä.

SAMALLA ON syytä muistaa, että Heinolassa on puhuttu taloudellisesta sopeuttamisesta, eikä siksi valtava hinku tehdä ainoastaan trendien mukaan asioita ole riittävä. Tarvitaan oikeat perusteet, oikeat jatkotoimet, joilla varmistetaan, että teemme oikeita investointeja koko investoinnin elinkaaren huomioon ottaen.

En halua olla tilanteessa, jossa selittelemme heikkoa teknistä toteutusta ja korkeaa hintaa.

Jos argumentit ovat kohdallaan varmasti materiaalit valitaan sen mukaan.

Kirjoittaja on Heinolan kaupungin varavaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen (sd.) ja talonrakennustekniikan insinööri.